Close

An toàn về pháp lý, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Các dự án tiêu biểu

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

 • Tư vấn đầu tư;
 • Tư vấn xây dựng;
 • Tư vấn về quản lý kinh doanh;
 • Tư vấn về phần cứng, phần mềm;
 • Tư vấn quản lý chất lượng;
 • Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, khảo sát xây dựng;
 • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
 • Giám sát thi công xây dựng;
 • Đánh giá sự cố và lập phương án xử lý;
 • Sửa chữa nhà và trang trí nội thất;
 • Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng công trình;
 • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
 • Thẩm tra thiết kế;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình đường bộ;
 • Xây dựng công trình công ích;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
 • Quản lý dự án, thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp;
 • In ấn – photocopy, dịch vụ liên quan đến in ấn, vận tải hàng hóa đường bộ;
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.