Close

An toàn về pháp lý, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Các dự án tiêu biểu

Dịch vụ tư vấn

Tháng Tám 21, 2020

Dịch vụ tư vấn đầu tư Dự án bất động sản

Dự án Saigon Times Square – Quận 1

Cần hiểu được sự quan trọng của định hướng xử lý hồ sơ pháp lý đối với hiệu quả của toàn bộ dự án cũng như để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả đầu tư. Để thực hiện tốt lĩnh vực này cần sự hiểu biết chuyên sâu về các thủ tục đầu tư, quy hoạch, pháp lý dự án …để đưa ra định hướng xử lý hồ sơ pháp lý ngày từ ban đầu nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của Nhà đầu tư mà vẫn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật trong bối cảnh chưa có sự thống nhất các quy định pháp luật, sự mâu thuẫn chồng chéo của Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư.

Đa số những dự án bất động sản hiện nay đã có hồ sơ pháp lý từ trước và đang có những vướng mắc về mặt pháp lý làm chậm trễ tiến độ thực hiện, Chúng tôi sẽ nghiên cứu và đưa ra định hướng xử lý hồ sơ tốt nhất, trình tự các công việc trước sau một cách hợp lý để Nhà đầu tư không lãng phí về mặt thời gian và cơ hội đầu tư.